شیرین عبادی: جمهوری اسلامی نه جمهوری است، نه اسلامی

شیرین عبادی در فرانکفورت اعلام کردکه صاحبان قدرت در ایران برای تحقق اهداف سیاسی خود از اسلام سوءاستفاده
می‌کنند. برنده نوبل صلح به نقل از یک روحانی بلندمرتبه گفت که جمهوری اسلامی دیگر نه اسلامی است و نه جمهوری.

خانم عبادی، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی را به عملکردی عقب‌گرایانه متهم کرد و گفت که این نهاد عامل تنش‌های بسیار است. منتقدان فورا به عنوان کسانی معرفی می‌شوند که خواستار سرنگونی حکومت هستند.

برنده صلح نوبل از این موضوع که دیدگاه‌های رهبری مذهبی با احکام قرآن هم‌سنگ قلمداد می‌شوند، انتقاد کرد و افزود که تفسیر نظامیان در این مورد که حفظ نظام از نماز روزانه واجب‌تر است، درست نیست.

برپایه گزارش آژانس خبری کلیسای کاتولیک، کنفرانس تاثیر مذاهب بر سیستم‌های ملی قانونمند، با این هدف برگزار شد که به بازرگانان آلمانی نشان بدهد که اگر سنت‌‌ها، فرهنگ و مذهب محل فعالیت خود را نشناسند، تلاش…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!