مدیر حراست زیمنس در چاله ایران افتاد

هفته‌نامه “اشپیگل” خبر داده که تماس گرت− رنه پلی، مدیر حراست زیمنس، با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دردسرآفرین شده است. زیمنس چندی پیش، پلی را که قبلا رییس اداره امنیت و مقابله با تروریسم اتریش بود، اخراج کرد.

رنه ‌پلی اتریشی است و موجبات آمدن‌اش به مونیخ را پتر لوشر، رییس زیمنس، فراهم کرد که هم‌وطن اوست. به نقل از “اشپیگل”، فاش شدن تماس پلی با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی جایی برای ادامه کار او در زیمنس باقی نگذاشت.

بنا بر این گزارش که در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۹ منتشر شده، تذکرمحافل سیاسی آلمان در باره پلی به مسئولان زیمنس، از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. گویا آمریکا و اسراییل هم حضور پلی در زیمنس را “مشکلی بزرگ” تلقی کرده و همکاری با وی را رد کرده‌ بودند. هفته‌نامه “اشپیگل” با اشاره به این خبرها، نظر فردی بدون نام در مونیخ را نیز نقل کرده که می‌گوید، شرکتی جهانی همانند زیمنس، نیازمند کسانی است که از توان تعامل و مذاکر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!