تهران در تصرف نیروهای پلیس حکومت

امروز، سیزدهم ماه آبان (چهارم نومبر ) در ایران مصادف است با روز
اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا، که از آن از سوی مسئولین جمهوری اسلامی
با عنوان “روز جهانی مبارزه با استکبار” یاد می شود و به همین مناسبت همه
ساله مراسمی نیز در مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در خیابان تخت جمشید
برگزار می گردد.

و اما امسال اولین سال است که در کنار مراسم
حکومتی، تظاهراتی نیز علیه حکومت و دولت احمدی نژاد ترتیب یافته است که
گزارش های آنرا در بخش خبری دیده و شنیده می شود.

و اما در به
دنبال آغاز تظاهرات مردمی در پایتخت ایران از یک جوان ایرانی حاضر در
راهپیمائی ها در مورد وضعیت امروز تهران پرسیدم. این جوان ایرانی که خود
را مسعود می نامد، چنین می گوید. گوش کنید:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!