دانشگاه آزاد اهواز تعطيل شد‌

به دليل برخي از تشنج‌هاي عصر امروز ميان دانشجويان موسوم به طيف سبز و تشكل‌هاي ارزشي دانشگاه آزاد اهواز، اين دانشگاه در اقدامي دور از انتظار به صورت غير منتظره تعطيل شد.

به گزارش هرانا به نقل از فارس ، دانشگاه آزاد اهواز كه از عصر امروز صحنه مشاجرات و درگيري‌هاي دانشجويان موسوم به طيف سبز و تشكل‌هاي ارزشي بوده است در اقدامي دور از انتظار و غير منتظره كلاس‌هاي درس اين دانشگاه تعطيل شد.

وجه تعجب‌آور اين موضوع آن است كه دانشجويان تشكل‌هاي سياسي اين دانشگاه در اقدامي آرام با قرائت بيانيه روز 13 آبان به تجمع خود پايان داده بودند و برخي نيز در كلاس‌هاي درس حاضر شده بودند كه با حضور برخي از اعضاي واحد اداري اين دانشگاه به اساتيد اعلام شد كه دانشگاه تعطيل است و كلاس‌هاي خود را بايد تعطيل كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!