درگیری‌های پراکنده در اجتماعات اعتراضی ۱۳ آبان در تهران

گزارش‌های اولیه از تهران در روز چهارشنبه، ۱۳ آبان، حاکی است که به‌رغم هشدار نیروهای امنیتی، تظاهرات این روز بار دیگر به صحنه اعتراض‌های مردمی به حوادث و شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری بدل شده و درگیری‌های پراکنده‌ای در حوالی میدان هفت تیر تهران رخ داده است.
پیشتر مقامات انتظامی و امنیتی ایران هشدار داده بودند که هر گونه شعارهای «انحرافی» در تظاهرات ۱۳ آبان مصداق بی‌نظمی است و با آن برخورد خواهد شد.

یک شاهد عینی در حوالی میدان هفت تیر به رادیوفردا گفت که درگیری‌های پراکنده‌ای در حوالی خیابان ایران‌شهر و پل کریم‌خان بین معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!