زد وخورد میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در تهران

همزمان با سی امین سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران که با اشتراک نمایندگان و طرفداران دولت ایران و همراه با شعار های ضد آمریکایی آغاز شد، صد ها تن از مخالفان محمود احمدی نژاد و معترضین به نتایج انتخابات اخیر در ایران دست به راهپیمایی و تظاهرات جداگانه در خیابانهای تهران زده و با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.

به گزارش خبر گزاری رویترز، در گیری میان تظاهر کنندگان طرفدار میر حسین موسوی و مهدی کروبی و نیروهای امنیتی ایران هنگامی روی داد که تظاهر کنندگان علیرغم اعلام ممانعت هرگونه گردهمایی “غیرقانونی” از جانب رژیم ایران، در خیابانهای تهران گرد هم آمدند و به دادن شعار های ضد رژیم ایران و رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد پرداختند.

گزارش می رسد که شماری از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف که از اولین ساعات بامداد برای تظاهرات آماده می شدند تلاش کرده اند تا در خیابانهای طالقانی و مفتح به تظاهرات کنن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!