سردرگمی کودتاگران در آستانه ١٣ آبان

٣ آبان امسال در شرایطی فرا می رسد که دعوت کاندیداهای معترض به
انتخابات و احزاب عمده اصلاح طلب از مردم برای شرکت در راهپیمایی  با
استقبال بسیاری از سوی شهروندان مواجه شده و در مقابل، دستگاه های دولتی
با از کار انداختن فیلترشکن ها و ارسال اس ام اس های تهدیدآمیز، آخرین
تلاش های خود را نیز برای جلوگیری از تظاهرات اعتراضی مردم به کار بسته
اند.

در واکنشی مرتبط، آیت الله خامنه ای هم دیروز در جمع
“عده ای از دانشجویان”، با وجود آنکه کوشید کمتر به مسائل داخلی بپردازد،
در بخشی از صحبت هایش با اشاره تلویحی به راهپیمایی امروز گفت: “دشمنان
امید نبندند و ما بدتر از اینها را هم پشت سر گذاشتیم”.

از سوی دیگر، نیروی انتظامی با وجود بیانیه  روز
دوشنبه و اظهارات تند احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی علیه
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دیروز مجددا به تشریح …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!