دادگاه محمد علی ابطحی برگزارشد

دادگاه آقای ابطحی که در روز 26 خرداد 88 در منزل خود دستگیر شده بود، امروز سیزدهم آبان ماه با حضور وكیلش به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.

توهین به رییس جمهور، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی از طریق شركت در تجمع غیرقانونی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده از جمله اتهامات آقای ابطحی است که در کیفر خواست عنوان شده است.

دادگاه هنگامه شهیدی نیز امروز در شعبه 26 دادگاه برگزار شد. خانم شهیدی که روز 10 آبان ماه با قرار وثیقه 90 میلیون تومانی از زندان آزاد شد، امروز با وکیلش، محمد مصطفایی در دادگاه حاضر شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!