دستگیری گزارشگر خبرگزاری فرانسه در تهران

فرهاد پولادی، گزارشگر خبرگزاری فرانسه (AFP) در ایران دستگیر شده است. روز پنج‌شنبه (۱۴ آبان/ ۵ نوامبر) خبرگزاری فرانسه این خبر را اعلام کرده است. فرهاد پولادی روز چهارشنبه دستگیر شد.

در گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد به نقل از رئیس دفتر این خبرگزاری در تهران، جی دشموخ (Jay Deshmukh) آمده است: «فرهاد پولادی در حال تهیه‌ی گزارش از تظاهرات بود که سه مأمور او را متوقف کردند و با خود بردند. دو نفر از آنان اونیفورم به تن داشتند، یکی دیگر با لباس شخصی بوده است».

جی دشموخ همچنین گفته است که از دیروز صبح تا کنون از خبرنگار دستگیر شده اطلاعی در دست نیست.

دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران موضوع را از طریق وزارت ارشاد پیگیری می‌کند. به گفته‌ی رئیس دفتر این خبرگزاری در تهران، وزارت ارشاد قول داده است که برای پیگیری موضوع اولویت قایل شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!