پسر كروبي: موسوي شهامت حضور در راهپيمايي 13آبان را نداشت

به گزارش “سرويس فضاي مجازي ” خبرگزاري فارس، حسين كروبي در گفت و گو با ايرنا تاكيد كرد: ما اطلاع كافي داريم كه ميرحسين موسوي در حصر نبوده است و تنها نيروي انتظامي در اطراف فرهنگستان هنر حضور داشته است اما حصري در كار نبوده است.
وي ادامه داد: به هر حال هر فردي از ويژگي هاي خاصي برخوردار است و نبايد ترس و نداشتن شهامت را با بيان ادله غيرمنطقي استتار كرد.
حسين كروبي گفت: چگونه پدر من مي تواند در راهپيمايي حضور پيدا كند و حصري هم در كار نبود اما آقاي موسوي هميشه در زمان راهپيمايي در حصر هستند؟
وي در خاتمه تاكيد كرد: نبايد به ملت دروغ گفت به هر حال اين نوع عملكردها به روحيات اخلاقي هر فردي بستگي دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!