دختری با مانتوی کوتاه

دختری با مانتوی کوتاه

چابک از نرده‌ها بالا میرود…

…و به ناگاه بر گرده‌ٔ جهان می‌‌ایستد

یک سر و گردنی بلند تر از همه

چونان بلند که باد در اوج، روسری‌اش را با خود میبرد

و ابر و باران و مه در موهایش می‌پیچد

مردمان در پایین نظاره گرند

…کمی‌ دورترک

موجوداتی با سر‌هایی‌ به شکل باتوم و قمه

زیر لب تند تند استغفرلله میگویند،

پلک نمیزنند،

آنگاه که از نوک دو پستان سفید دختر

خون سبز فواره میزند.

اینک گوش بسپارید!

دارد آوازی میخواند با لهجه غریب `سهیلا قدیری`

مشتهایش تیز و گره خورده

و سرش آنچنان سرفراز

که هیچ چوبه بلند داری، او را بر نمیتابد.

…کمی‌ دورترک

موجوداتی با سرهایی به شکل باتوم و قمه

باد پاییزی را به جرم لخت کردن درختان

به هشتاد ضربه شلاق محکوم می‌کنند…

۱۴ آبان ۸۸

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!