‫ایرانی بودن یا نبودن

‫ (۱) ‫سالگرد تولد حافظ گویا فرصتی بود برای نمایشی از تلاشی برخاسته از نا امیدی عده ای. پس از اخباری که اخیرا در نت و در داخل کشور مبنی بر هندی الاصل بودن رییس جمهور منتصب به چشم میخورد،و اصرار عده ای در وجود مدارک غیر قابل انکار در این مورد،گفته شد که نمایش حضور در مقبره حافظ برای نشان دادن احترام ایشان به فرهنگ و مردم ایران بوده است،اگر چه فراموش نمودن جوانان معصومی که شکنجه شده ،مورد تجاوز واقع شده و جسدشان سوزانده شده و قاتلان آنان برای ایرانیان با هیچ نمایشی امکان پذیر نخواهد بود. ‫ صرفنظر از تلاشی که برای ایرانی جلوه دادن ایشان در جریان است، سؤالی که میشود پرسید این است که:آیا داشتن یک شناسنامه که در آن مشخصاتی به زبان فارسی درج شده باشد کافیست؟ ‫(۲) ‫اگر چه اهمیت ایرانی بودن یا نبودن شخصی که برای دومین بار به عنوان رییس جمهور منتصب شده است،غیر قابل انکار است،اما در کنار مساله اصلی که گذاشته شود،حتی میتوان آن را مساله ای برای انحراف بیشتر افکار عمومی خواند. ‫ اگر قبول داشته باشیم که عدم شناخت واقعی از تفکر حاکم بر انقلاب سبب اصلی ناشناس ماندن مسببین سی سال انهدام و ویرانی وطن بوده،می بایست بدنبال پاسخ صحیح باشیم. بدون تردید اعلام اسلام به عنوان پاسخ به سؤالمان ساده انگاری بیش نخواهد بود.(که هر گونه تحلیل بیطرفانه ای نشان دهنده این است که بزرگترین لطمه به اصل دین وارد شده است.و مسلما کسی با این پیش فرض که اسلام تفکر حاکم بوده نمی تواند اثبات نماید که دین برای نابودی خود در طی سی سال تلاش نموده است.) ‫ گروه زیر زمینی حجتیه ،صرفنظر از منشا جغرافیایی آن ،و علیرغم تمامی تلاشهای برخی که خود را جزو مخالفان جلوه داده اندو مرتب اعلام نموده اند که چنین گروهی دیگر وجود ندارد، اکنون در پنجمین سال حکومت آشکار خود بر ایران است.رییس جمهور منتصب نیز چیزی فراتر از سخنگویی ایشان را بعهده نداشته است،اگر چه عملکرد و بیشتر سخنانش اعتقاد کامل وی به این نحوه تفکر را آشکار میسازد. ‫ (۳) ‫ ‫گروه زیرزمینی حجتیه، هر چند توسط مخالف نمایان ،بعنوان راهی برای انحراف افکار ایرانیان، سالهاست که تلاش میشود از اذهان عمومی دور ‫نگاهداشته شود،اکنون در پنجمین سال حکومت آشکار بر ایران است. (تا آن زمان،اوضاع را برای نشان دادن خود مناسب نمیدیدند.) یکی از مهمترین وجوه تمایز این گروه نوع نگرش و برداشت ایشان از اسلام و تشیع میباشد.(اگر چه مبحث منشا جغرافیایی‌ آن که حائز اهمیت فراوان است ‫نیاز به سخنی جداگانه دارد.) ‫ بنیان گذاران این نگرش با سوء استفاده از موضوع چگونگی ظهور مهدی ، که بر طبق روایات پس از آن روی خواهد داد که زمین پر از ظلم ‫و جور ،جنگ و فساد و دروغ و… شده باشد، با استدلالی خارج از عقل و خارج از اساس دین ،لزوم ترویج فساد و دروغ ،ظلم و فحشا و جنگها در ایران و کل دنیا را به فریب خوردگان خود القا مینمایند. (ناگفته نماند که بر طبق آیات صریح قرانی ،چنین تفکرنه تنها دینی نیست بلکه گروندگان به آن و حتی تایید کنندگان آن دشمن خدا تلقی میگردند.) ‫ اکنون چنین افرادی تلاش دارند خود را ایرانی و نمایندگان ملت و فرهنگ ایرانی معرفی نمایند، و گویا اخیرا پس از ملاحظه عشق ایرانیان به ‫جناب حا فظ ،قصد نموده اند که چهره خود را این بار پشت اشعار این شاعر بی مثال ایرانی پنهان نمایند. ‫ ‫(۴) بنظر میرسد امروز بیش از هر زمانی نیاز داریم که تعریف ایرانی بودن را به همگان بنمایانیم. ایرانی از هزاران سال به ‫این سو همواره بدنبال صلح و آرامش در پناه نور و راستی بوده است‫‫. ‫ منش ایرانی همواره بر اساس پاکی و راستی با خود و دیگران بوده و اکنون شاهد آنیم که با توسل به هر وسیله ای

قصد تخریب آن را دارند

هر‫چند پاسخ چنین حرکاتی را جناب حافظ به یادگار برایمان باقی گذاشته تا برای اصحاب تباهی بخوانیم :

‫ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست.

‫‫‫ایرانی بودن نه تنها با یک دفتر(که آن قابل دسترسی برای هر دشمنی می توانسته باشد.)بلکه با تمام مشخصه های فرهنگ بی نظیر ایرانی.
‫‫بله مساله ما این است ایرانی بودن یا نبودن

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!