اعتراض دانشجویان به حضور صفار هرندی این بار در دانشگاه گیلان

بار دیگر با حضور حسین صفار هرندی وزیر ارشاد سابق دولت محمود احمدی نژاد در یک دانشگاه دولتی، دانشجویان با شعارهای اعتراضی در جلسه سخنرانی وی حضور یافته اند.

آقای هرندی بعد از ظهر یکشنبه در تالار حکمت دانشگاه گیلان در شهر رشت سخنرانی داشت که با شعارهای اعتراضی از جمله “ننگ ما، ننگ ما، وزیر فرهنگ ما” و “دیکتاتور بیچاره، جنبش ادامه داره” روبرو شد.

بنابه برخی گزارش ها درهای سالن محل سخنرانی یک ساعت پس از شروع جلسه به روی دانشجویان معترض که پشت در تجمع کرده بودند گشوده شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!