یک زن ایرانی در شرف سنگسار

اخبار امیدوارکننده ای که در سال ۲۰۰۸ در مورد پایان یافتن مجازات
سنگسار در ایران شنیده شده بود، با مطرح شدن دو مورد دیگر برای سنگسار به
ناامیدی بدل شد. درحال حاضر عفو بین الملل هشدار می دهد که به دنبال اعدام
رحیم محمدی به جرم لواط، همسرش کبری بابایی نیز در خطر است و امکان دارد
در آینده نزدیک سنگسار شود. عفو بین الملل به منظور جلوگیری از وقوع این
مجازات ضد انسانی، دست به انتشار عریضه ای زده تا با جمع آوری امضاء
بتواند دولتمردان و مسؤولان جمهوری اسلامی را مجاب به لغو مجازات سنگسار
کند.

کبری بابایی و رحیم محمدی دختر ۱۲ ساله ای دارند.
آنها در طول زندگی با یکدیگر بسیار فقیر بودند و حرفه ای نداشتند. این دو
برای ادامه زندگی متوسل به اعمال نامشروع شدند.

هر دوی آنها پس از محکوم شدن به عمل زنا به سنگسار
محکوم شدند. رحیم همچنین به “لواط” که حکم آن …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!