یک جوان کرد دیگر پای چوبه دار

شیرکوه معارفی، ۲۴ ساله و اهل سقز است. او یک‌سال پیش در پی فعالیت‌های سیاسی و مدنی، به وسیله ماموران انتظامی دستگیر شد. دادگاه بدوی معارفی را “محارب” شناخت و محکوم به اعدام کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.

به گفته خلیل بهرامیان که در ماه‌های اخیر دفاع از شیرکوه معارفی را پذیرفته است، این متهم در شامگاه روز جمعه (۲۲ آبان) به سلول انفرادی اجرای احکام زندان مرکزی سقز منتقل شده است. به این ترتیب، مجریان احکام خود را برای اعدام وی در سحرگاه فردا آماده می‌کنند.

پدر و مادر و آقای شیخی وکیل اصلی شیرکوه معارفی، حدود یک ماه پیش به آقای خلیل بهرامیان مراجعه کردند و از وی یاری خواستند. آقای بهرامیان، وکیل سرشناسی است که از متهمان سیاسی و مدنی دفاع می‌کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!