شیرکو در هیچ جنگ مسلحانه ای شرکت نداشته

در حالی که تنها سه روز از اعدام احسان فتاحیان زندانی سیاسی کرد می گذرد، خبرها حاکی از آن است که شیرکو معارفی به بند قرنطینه ی زندان سقز انتقال یافته تا حکم اعدام وی نیز اجرا شود. در مورد ضعیت این زندانی کرد گفت و گویی با احمد سعید شیخی وکیل او انجام داده ایم.

وکیل مدافع شیرکو در گفتگو با روز در خصوص احتمال اجرای حکم موکلش می گوید: “اگر قرار باشد این حکم اجرا شود می‌بایست طبق قانون، پیش از اجرای حکم، دادگاه این موضوع را به وکیل ابلاغ نماید. اجرای حکم نیز باید بصورتی باشد که امکان حضور وکیل در محل اجرای حکم فراهم شود. تا دیروز 5 شنبه هیچ ابلاغ و حکمی در مورد اجرایی شدن حکم به من اعلام نشده است”.

احمد سعید شیخی در عین حال می افزاید: “اما از آن جا که لایحه ی تجدید نظر ما مورد قبول داد گاه قرار نگرفته و لایحه ی اعاده ی دادرسی نیز از سوی دیوان عالی کشور رد شده است، امکان اجرای شدن حکم اعدام موکلم کاملا وجود دارد”.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!