گوگوش و شا باجی خانم

 این کلیپ را چند روز پیش پیدا کردم كه قسمتی از برنامه نوروزی رادیو ایران است . علی‌ زرندی كه نقش شا باجی خانم را بازی میکرد یکی از دوبلور های معروف ایران هم بود و همیشه بجای نورمن ویزدوم  در فیلمها حرف میزد . Audio clip from www.iranold.net

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!