سی سال اعدام و تهدید به مرگ

اعدام فعالان سیاسی و مدنی هر چند در جمهوری اسلامی سابقه ای سی ساله دارد، اما طی روزهای اخیر موجی از نگرانی ها را در میان کنشگران مدنی و اجتماعی و فعالان حقوق بشر در سطح بین المللی برانگیخته است. صدور حکم اعدام برای متهمانی که در دادگاه نمایشی محاکمه معترضان به انتخابات محاکمه شدند از سویی و اجرای شتابزده حکم اعدام یک فعال سیاسی کرد از سوی دیگر بر دامنه این نگرانی ها افزوده و این سوال را ایجاد کرده است که آیا موج دیگری از اعدام های سیاسی در پیش است؟ حکومت تا کجا می تواند در این زمینه پیش برود و هدف از این اعدام ها چیست و جمهوری اسلامی در پس این اعدام ها چه اهدافی را دنبال می کند؟ “روز” در این گزارش، روند سی ساله اعدام مخالفان و منتقدان حکومت و فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی بررسی می کند.

احسان فتاحیان، فعال سیاسی کرد ، روز چهارشنبه هفته گذشته اعدام شد و شیرکوه معارفی و حبیب الله لطیفی، دو فعال مدنی و سیاسی کرد در خطر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!