روسیه راه اندازی نیروگاه بوشهر را بار دیگر به تعویق انداخت

روز دوشنبه، 16 نوامبر (25 آبان)، سرگئی شماتکو، وزیر انرژی روسیه، در مورد نیروگاه اتمی بوشهر در ایران گفت که “برنامه اعلام شده راه اندازی این نیروگاه تا آخر سال 2009 عملی نخواهد شد” و دلیل آن را “بروز برخی مشکلات و مسایل فنی” عنوان کرد.

این مقام روسی گفت که با وجود تکمیل نشدن برنامه راه اندازی بوشهر، انتظار دارد تا پایان سال “نتایج مهمی” در این زمینه به دست آید و افزود روسیه به تعهدات خود در قبال تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر پایبند است.

در ماه فوریه سال جاری، رئیس شرکت روسی مسئول اجرای نیروگاه بوشهر اعلام کرده بود که این نیروگاه تا آخر سال به کار خواهد افتاد و برق تولیدی آن وارد شبکه برق ایران خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!