يهوديان هرجا كتاب «عقايد پادشاه» را ديدند، بسوزانند

خبرگزاري فارس: مرجع ديني رسمي كليميان ايران از يهوديان خواست هرجا كتاب «عقايد پادشاه» كه در آن فتواي قتل غير يهوديان داده شده را ديدند، آنرا آتش بزنند.

خاخام ماشاالله گلستاني‌نژاد كه در واكنش به انتشار كتاب “عقايد پادشاه ” و صدور فتوايي مبني بر قتل غير يهوديان با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس گفت‌وگو مي‌كرد متن كتاب مذكور را “خلاف آموزه‌هاي موسي كليم‌الله ” و “فاقد اتكا به كتب مقدس يهوديان ” دانست.

مرجع ديني رسمي كليميان ايران گفت: پيامبران الهي براي هدايت بشر مبعوث شدند و سخنان آنها چراغي روشن براي رسيدن به سعادت انسانهاست و همراه مورد احترام حق‌‌طلبان و آزادي‌خواهان بودند و كسي كه به آنها دروغ نسبت دهد موحد نيست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!