در مراسم بزرگداشت سعدی افشار عنوان شد: لاله زاری یعنی حرف دل مردم

مراسم بزرگداشت سعدی افشار، سیاه رو سفید نمایش ایران ، روز ۲۴ آبان درخانه هنرمندان ایران برگزار شد. سعدی افشار از آخرین بازمانده اجرا کننده نمایش سیاه بازی ایران به شمار می رود که بیش از 60 سال است که در نقش سیاه در تئاتر تخت حوضی ایفای نقش کرده است. امروزه از سعدی افشار به عنوان پدر نمایش سنتی ایران یاد می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!