واکنش نیروی انتظامی به مرگ پزشک کهریزک

نیروی انتظامی ایران امروز 27 آبان ماه اعلام کرد علت فوت پزشک بازداشتگاه کهریزک احتمالا خودکشی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت با توجه به وصیتنامه ای که کنار جسد رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک پیدا شده او احتمالا خودکشی کرده است.

همچنین به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، آقای احمدی مقدم گفت رامین پور اندر جانی در وصیتنامه خود به ترسش از محکومیت زندان اشاره کرده است .

فرمانده نیروی انتظامی گفت باید منتظر نظر قطعی پزشک قانونی بود.

به گفته آقای احمدی مقدم پزشک بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم حوادث اخیر در این بازداشتگاه احضار شده و با قرار وثیقه آزاد بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!