استقبال کمرنگ از احمدی نزاد در تبريز! سازماندهی شدگان هم به استقبال وی نرفتند

يولداش: يکصد هزار نفری که از طرف ستاد مردمی! استقبال از احمدی نژاد در
آذربايجان شرقی سازماندهی شده بودند هم به استقبال احمدی نژاد نرفتند! محمود احمدی نژاد امروز ، پنج شنبه به تبريز آمد و در ورزشگاه جهان پهلوان
تختی (باغشمال) اين شهر سخنرانی کرد. در حالی که روز قبل رئيس ستاد مردمی
استقبال از احمدی نژاد در آذربايجان شرقی ، غلامرضا آفريده ، خبر از
سازماندهی يکصد هزار نفر از مردم استان برای استقبال از رئيس دولت دهم
داده بود ، ولی امروز شاهد حضور حداکثر ۱۰-۱۵ هزار نفر در سخنرانی وی در
ورزشگاه باغشمال بوديم. براساس تصاويری که شبکه ی استانی آذربايجان شرقی
از سخنرانی احمدی نژاد بر روی آنتن فرستاد ، سکوهای ورزشگاه تماما خالی
بوده و جمعيت در محوطه ی چمن روبروی جايگاه متمرکز شده بودند ، به نحوی که
جمعيت مذکور حتی نصف محوطه ی چمن را نيز پوشش نمی داد. دوربين های صدا و
سيما نيز اغلب به نمايش نماهای بسته پ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!