جامعه مدرسین قم چه کسانی را مرجع تقلید می‌کند؟

ظرف ۱۵ سال اخیر این دومین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در اقدامی بی‌سابقه مراجع تقلید را برای مردم تعیین می‌کند.
در سال ۱۳۷۳ خورشیدی، پس از درگذشت آیت‌الله اراکی، جامعه مدرسین محمد فاضل لنکرانی، محمدتقی بهجت، سیدعلی خامنه‌ای، حسین وحید خراسانی، حاج میزا جواد تبریزی، موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی را به عنوان مراجع تقلید هفت‌گانه معرفی کرد.
در این لیست، نه آیت‌الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق جای داشت و نه آیت‌الله منتظری که بخش قابل توجهی از شیعیان ایران مقلد وی هستند.
هدف اصلی، تثبیت رهبری
به نظر احمد قابل کارشناس علوم دینی، هدف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۳۷۳ بیشتر تثبیت موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای بود.
آقای قابل می‌گوید: «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جمعی حدود ۴۰ نفر از مدرسان حوزه هستند که یک گروه سیاسی و نزدیک به حاکمیت را تشکیل داده‌اند. هدف آن‌ها هنگامی که آن لیست ۷…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!