فراخوان به یک حرکت ملی

هم میهنان

کشور ما ایران یکی از سیاه ترین دوره های فرهنگی، تحت سلطه یکی از ضد ایرانی ترین حکومت های تاریخ خود را می گذراند که تنها با عهد هجوم اعراب به ایران قابل قیاس است. حکومتی که کمر به اضمحلال فرهنگ ایرانیان بسته است و بی شرمانه بر سر انست که حتی نام پادشاهان ایرانی را از کتب درسی دوره های دبستانی و دبیرستانی حذف کند تا در روایت های تازه نامی از ایران و ایرانی و تمدن و فرهنگ باستانی ایران برده نشود و شکوه گذشته ایران زمین از یاد برود.

اما خداونگار نگهبان ایران چنین اراده کرد که یکی از با شکوه ترین برهه های تاریخ ایران زمین قبل از حمله اعراب، یعنی دوران با شکوه کورش و داریوش و خشایارشا و اردشیر و شاپور توسط کارگردان جوان و باذوق و ایران دوست ماکان کار اندیش به صورت فیلم مستندی تحت عنوان “ایران شکوه از یاد رفته” پس از سالها تلاش تولید گردد و برای اولین بار تاریخ ایران قبل از اعراب به تصویر روایت شود.

نکته جالب توجه اینست که تا کنون نه در دوران شاهان و نه حکومت ملایان دوران با شکوه ساسانیان هرگز به تصویر نیامده و این اولین بار است که در این فیلم تاریخ ساسانیان و نقش مذهب زردشت روایت میشود و با اثار تاریخی انان از طریق فیلم اشنا میشویم. این مستند تاریخی مثل کتاب شاهنامه و حافظ ما را با بخشی از تاریخ و فرهنگ سر زمین پدری اشنا میکند، و جا دارد که در خانه هر ایرانی باشد.

هر چند این مستند برای ایرانیانی ساخته شده است که به جستجوی اشنائی با هویت خودند و در ایران زندگی میکنند اما حاکمان بر ایران مجوز پخش ان را از تلویزیون های داخل ایران و نه حتی پرس تی وی ندادند و پخش این فیلم در این روزگار که جوانان با شهامت ایران زمین بر ان هستند که حاکمانی که شایستگی حکومت بر ملت بزرگ ایران را داشته باشند جایگزین کنند عملا از مجاری متعارف غیر ممکن است.

علاقه عمیق و قلبی ما بر انست که با ایجاد امکانات برای دسترسی ازاد و همگانی عموم مردم داخل ایران از طریق اینترنت به هر دو قسمت فیلم “ایران شکوه از دست رفته” مرجعی برای اشنائی جوانان و محصلان و محققان و برای همیشه میسر سازیم. اما متاسفانه ما جمعی اندک و مستقل هستیم ایران دوست و با امکانات مالی بسیار محدود و هنوز راهی دراز در پیش برای به پایان رساندن قسمت دوم فیلم که به ایران پس از حمله اعراب اختصاص دارد و به تنهائی از عهده بار هزینه ها بر نمی ائیم.

به همین دلیل از موسسات، انجمن ها، کانون ها، بنیاد ها و تمام کسانی که گذشته سرزمین پدری را گذشته خود میدانند و تاریخ و فرهنگ آن را پاس میدارند دعوت میکنیم که دراین امرملی ومیهنی و در این برهه زمانی تولد دوباره ملت ما و برای یاد اوری شکوه از یاد رفته ایران، با حمایت مالی و انتشار این فراخوان ما را یاری دهند تا بتوانیم امکان دسترسی آزادهمه ایرانیان به این فیلم ها را فراهم کرده و گذشته با شکوه خود را به عمال فرهنگ عرب یاد اوری کنیم. نام حامیان و یاران ما در این اقدام بزرگ ملی در خاطر ایرانیان برای همیشه ثبت خواهد شد و به یاد خواهد ماند. برای اطلاعات بیشترودست یاری دادن به ما مراجعه کنید به

www.farsmovie.com

ازطرف میستیک فیلم تولید کننده مستند تاریخی ” ایران شکوه از یاد رفته”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!