«فقط جنگطلبان و تندروها از نایاک انتقاد میکنند»

Podcast: http://www.zamahang.com/podcast/2009/20091116_PM1_… به دنبال انتشار گزارش روزنامه‌ی واشینگتن تایمز درباره‌ی نایاک یا شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های زیادی در نشریات آنلاین و چاپی آمریکا منتشر شده است. در همین زمینه با تریتا پارسی، رییس نایاک گفت‌وگو کرده‌ام. آقای پارسی از نایاک انتقاد می‌شود که پیگیر سیاست‌هایی‌ست که عملاً دولت ایران به دنبالش است. پاسخ شما به منتقدین‌تان در این حوزه چیست؟ سیاست‌هایی که سازمان نایاک از آن حمایت کرده، سیاست‌هایی‌ است که به نفع مردم ایران و به نفع مردم آمریکا است. ما ضد جنگ هستیم. ما نظرمان این است که اگر میان ایران و آمریکا جنگ شود، هم به ضرر مردم آمریکا خواهد بود و هم به ضرر مرد ایران و از همه مهم‌تر به ضرر مردمی می‌شود که در ایران از دموکراسی طرف‌دار… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!