پیشنهاد تفکیک جنسیتی آزمایشی در دانشگاه‌های ایران

یکی از مقامات نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه های این کشور پیشنهاد داده است که جداسازی جنسیتی دانشجویان در دانشگاه هایی مانند دانشگاه تهران، شریف و شهید بهشتی به طور آزمایشی انجام شود.

حبیب محمدنژاد، معاون پژوهشی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، روز جمعه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که اظهارنظرهایی که در مورد تفکیک جنسیتی می شود، دقیق نیست و ابتدا باید آن را آزمایش کرد.

آقای محمدنژاد گفت: “در برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه امام صادق که جداسازی جنسیتی صورت گرفته است، میزان موفقیت دانشجوها بالا است؛ اما در دانشگاهی مانند دانشگاه الزهرا که تک جنسیتی است، شاهد موفق نبودن دانشجوها هستیم”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!