علی کردان به رحمت ایزدی پیوست

لی کردان وزیر اسبق کشور بر اثر بیماری به رحمت ایزدی پیوست.به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردان وزیر اسبق کشور که چهارشنبه گذشته در اثر بیماری ریوی و کبدی و نیز خونریزی مغزی بستری شده بود ، ساعتی پیش به رحمت
ایزدی پیوست.

علی کردان به علت بیماری در بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده بود.

خبرگزاری مهر درگذشت آن مرحوم را که در سمت های مختلف منشاء خدمات قابل توجهی برای کشور بود ، تسلیت گفته ، رحمت الهی را برای آن مرحوم و صبر و اجر را برای بازماندگانش از درگاه احدیت مسئلت می نماید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!