نقدي : شخصي از آمريكا خانمي را در جريان اغتشاشات به قتل مي‌رساند و رسانه‌هاي غربي فرياد مي‌‍زنند كه قاتل او …

رئيس سازمان بسيج مستضعفان گفت:‌ شخصي از آمريكا خانمي را در جريان
اغتشاشات اخير تهران به قتل مي‌رساند و رسانه‌هاي غربي فرياد مي‌‍زنند كه
قاتل او حكومت ايران است.

به گزارش ايلنا به نقل از سپاه نيوز سردار محمدرضا نقدي شب گذشته در
همايش پرچمداران بصيرت كه در سالن اجتماعات مدرسه فيضيه قم برگزار شد، با
اشاره به فضاسازي تبليغاتي دشمنان در جنگ نرم ‌عليه جمهوري اسلامي ايران
در سخناني اظهار داشت: شخصي از آمريكا خانمي را در جريان اغتشاشات اخير
تهران به قتل مي‌رساند و رسانه‌هاي غربي فرياد مي‌‍زنند كه قاتل او حكومت
ايران است، در حالي كه خود آنها صدها زن و بچه را در افغانستان و عراق
قتل‌عام كرده و اسم يكي از آنها را هم كسي نمي‌داند.
وي افزود: در كشورهاي غربي افراد بدون هيچ الزام قانوني به داشتن
علم و ايمان و گاها با فسادهاي اخلاقي در رأس حكومت قرار مي‌گيرند و اسم
آن را دموكراسي مي‌گذارند،… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!