احضار نزدیک به 100 دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز

نزدیک به 100 دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. به نظر می رسد ترس از اعتراضات دانشجویی گسترده در روز 16 آذر دلیل اصلی تشدید برخورد با دانشجویان می باشد.

به گزارش خبرنگار رویداد پس از اعتراضات دانشجویی دانشگاه آزاد اهواز و خصوصا تجمع دانشجویان این دانشگاه در روز 13 آبان که منجر به تعطیلی این دانشگاه شد اعمال فشار و تهدید دانشجویان افزایش چشمگیری داشته است.

در این میان نزدیک به یکصد دانشجوی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار و ضمن تهدید به اخراج و تعلیق های بلند مدت برای برخی از این افراد نیز احکام سنگین انضباطی صادر شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!