جنحال تازه بر سر «دستور مرتضوی» برای انتقال زندانيان به کهريزک

يک نماينده محافظه کار مجلس شورای اسلامی، می گويد مدارکی در اختيار دارد که نشان می دهد سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، دستور انتقال زندانيان حوادث پس از انتخابات را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده است.

عليرضا زاکانی، نماينده مجلس و عضو کميته پيگيری وقايع پس از انتخابات، روز سه شنبه در واکنش به اظهارات تازه سعيد مرتضوی گفت: مرتضوی دستور قضايی کهريزک را صادر کرده بود و من برای صحبت هايم مدرک دارم.

آقای زاکانی با اشاره به اين که پيشتر گفته بود سعيد مرتضوی طبق دستور آيت الله شاهرودی «متولی اين امر بوده که افرادی به کهريزک برده شوند»، می گويد: همچنان «بر حرف خودم هم هستم.»این نماینده مجلس همچنين سعيد مرتضوی را تهديد کرد در صورتی که از وی شکايت کند، وی مدرک خود را در دادگاه مطرح خواهد کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!