اولیاء:زمزمه‌های طرح سئوال از احمدی‌نژاد در مجلس پیچیده است

پارلمان‌نیوز: یك عضو فراكسیون خط امام(ره) ازپیچیدن زمزمه‌های ”سوال از رئیس‌جمهور” از سوی جناح‌های مختلف سیاسی در مجلس به علت تخلفات متعدد دولت خبر داد.

علی‌اكبر اولیا نماینده یزد، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: فاصله گرفتن احمدی‌نژاد از مصوبات مجلس و قوانین موجود و تاكید بر مواضع مورد علاقه‌اش، موجب شده است كه زمزمه‌های طرح سوال از رئیس‌جمهور در میان جناح‌های مختلف در مجلس صورت گیرد.

وی افزود: مجلس ساعت‌ها‏، روزها و ماه‌ها برای تصویب قوانین وقت می‌گذارد اما این قوانین كه از مطالبات جدی مردم نیز هستند، در دولت به دست فراموشی سپرده می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!