ایران: به قطعنامه شورای حکام عمل نخواهیم کرد

ایران درخواست های مطرح شده در قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را رد کرده است و می گوید فعالیت های غنی سازی خود را متوقف نخواهد کرد.

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس روز جمعه ۶ آذر (۲۷ نوامبر)، پس از تصویب قطعنامه شورای حکام در جمع خبرنگاران گفت: “ما حتی به یک کلمه از این قطعنامه عمل نخواهیم کرد، زیرا صدور این قطعنامه بر اساس انگیزه سیاسی علیه ملت ایران بوده است”.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ساعتی پیش از اظهارات آقای سلطانیه با تصویب قطعنامه ای فعالیت “مخفیانه” ایران در ساخت یک مرکز جدید غنی سازی در نزدیکی قم را محکوم کرده و خواهان توقف فوری فعالیت آن شده بود.

آقای سلطانیه هشدار داد که صدور این قطعنامه به “فضای موجود مثبت همکاری” میان ایران و آژانس آسیب خواهد زد.

او گفت: “حد اقل واکنش فوری ما این است که دیگر به طور داوطلبانه اقدامی فراتر از تعهدات قانونی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!