عذرخواهی نخست‌وزیر ایالت هسن از نوید کرمانی

رولاند کخ، نخست‌وزیر ایالت هسن به دلیل مخالفت خود با اهدای جایزه فرهنگی سال ۲۰۰۹ به نوید کرمانی، از وی عذرخواهی کرد. این جایزه به پاس حمایت از گفت‌وگوی ادیان به نمایندگان سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت اهدا شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!