خطبه من باب سوم سنه کتابت بلاگ یا رساله هفت پند

توضیح :این پست مربوط می شود به سومین سال نوشتن وبلاگم که مدتی قبل بود. بی مناسبت ندیدم این خطبه را که جهت توضیح بعضی از فوت و فن نوشتن وبلاگ است با شما قسمت کنم.انشالله که مثمر ثمر واقع شود))

دوستان و آشنایان٬  کاتبین محترم بلاگات ٬ قارئین عزیز٬ خلق عزیز وبلاگستان  

الیوم  سیّم سال است که این حقیر این بلاگ را کتابت می کند و البت از شما یاران موافق چه پنهان که دویستمین پست این وبلاگ هم است . و این اتفاقی است میمون و مبارک.  زین رو امروز خطبه ای  خواهم گفت جهت معارفه نوبلاگرین با این امر مهمه و البت مفتاح نصر در آن  و اشتهار در کتابت بلاگ.  چندان که بدانند با اعتصام به این امور پله های ترقی را به سرعت و طرفة العینی در خواهند نوردید .پس بر آن اهتمام کنند٬ باشد که رستگار شوند.

یکم – دوستان بدانید که بلاگر همواره از بالا بر دیگران می نگرد .همچون نگاه سلطان بر رعایا و عاقل اندر سفیه ٬ دیگران لیاقت جفت کردن کفشهای شما را ندارند چه رسد به همصحبتی و معاشرت باشما . اگر قدری سابقه فعالیت قبلی در جراید و طبع و نشر و یا در دارالصوت و تله ویزیون هم داشته باشید که زهی سعادت ! دیگران باید غلامی شما را کنند. پس همواره با تبخر و دیده تحقیر بر دیگران نگرید.

دیّم – علیکم به ناله٬ علیکم به ناله .  همانا بدانید که بلاگ نویسی که ناله نکند بلاگ نویس نیست . امر مقدس ناله و زنجموره از اهم امور بلاگت و بلاغت  باشد. همواره ناله کنید و خود را به دیپراسیون و افسردگی مبتلا نشان دهید . ولو در روضه فردوس و جنات اعلیین باشید و با حوران و غلمان مشغول ٬ناله کنید و از وضع موجود بنالید و خود را در آتش جهنم نشان دهید . در منتهای شادی و حتی اینکه در بعض اعضا عروسی و پایکوبی و دست افشانی برقرار باشد از صنعت شریفه “ننه من غریبم ” غافل مباشید.

سیّم – چاک دهان را بازکنید و هرچه می خواهید از ادبیات چاروارداری و لسان اهالی غیور  چاله میدان و لغات سه نقطه استفاده کنید. الفاظ کاف دار ثلاثه !  را به کرات و بی جا و با جا  کتابت کنید و اسامی جمیل عورتین و اعضاو اسافل  و جوارح مربوطه را مکّرر تحریر کنید. افعال مرتبط به گشنی و جماع و قضای حاجت را با دلیل و بدون آن چنان نقل نبات استعمال کنید . همانا بدانید که انتولکچوالیته و تنورافکار بدون استفاده ار این الفاظ ممکن نبود و احدی به غنای فرهنگی و علم و فرهنگ شما مستحضر نخواهد شد.

چهارم – اگر از طایفه اناث هستید مکرر خاطر نشان کنید “مرد خوب مرد مرده است ” اگر جزء ذکور هستید بر این نکته ابرام ورزید که ” زن و اژدها هر دو در خاک به ” . اگر از دسته یالغوزین و مجردان هستید بر ریش متاهلین بخندید سخت و اگر متاهل هستید بر حال زار مجردان متاثر شوید و بهر آنان دل سوزانید . بدانید و آگاه باشید که هر طایفه که از شما نباشند لاجرم جرء دسته  ضالین و خاسرون خواهند بود . شما خوبید. 

پنجم – دائما در حال قی و استفراغ و اسهال از افعال و اعمال  دیگران باشید . بر کردار٬ سلائق و گفته های دیگران خرده گیرید و آنان را به حماقت و گاگولی و ابتذال  متهم و حالتان از ایشان بهم بخورد . اگر استفراغ به شما دست داد شما با او دست ندهید.

ششم . همانا بدانید که قطب شمائید که زمین و کائنات و خلایق بر گرد شما می گردند .  دیگران دایره اند و شما نقطه پرگار ٬ شما هسته اید و دیگران  ذره  و دائم بر این قطب عالم بودن خویش تاکید ورزید و تاکید کنید اگر نبودید چهارستون وبلاگستان از هم می پاشید و فزرتش قنصور می گشت.

هفتم – از ابتذال ٬سطحی نگری ٬ اعمال بی کلاس و بی اتیکت ٬ اجتواد ! غافل نباشید ٬به دیده تحقیر بر آن ننگرید و گاهی بر آن اقدام کنید . بدانید این امور غذای روح و تسکین امراض ناشی از منورالفکری بیهوده و بدون استعمال است .اگر نیودن این امور که بهتر بود بشر سرش را بگذارد و بمیرد.

و دست آخر….

 اللهم اشفع کل مریض و اختم کل امور به الخیر و زید  قارئین وبلاگنا  و احفظ لنا و وبلاگنا من الفیلتر و من شر بلایا و الخناس و قوم الظالمین. السلام علیکم و رحمت الله و  برکاته.

                                                                    الاحقر :شیخ بایرام

                                     www.bayramali.blogfa.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!