کمک مالی احمدی نژاد به یک طنزپرداز فرانسوی ضداسرائیل

طنزپرداز فرانسوی دییودونه مابالا مابالاکه شهرت رسانه ای اش رادر سال های اخیر بیشتر مدیون ضدیتش با صهیونیسم بوده در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس گفت که در جریان سفر اخیرش به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ملاقات کرده و از دولت این کشور بودجۀ هنگفتی نیز به منظور “مبارزۀ فرهنگی” با صهیونیسم دریافت نموده است.

دییودونه توضیحی در مورد مبلغ این کمک ها نداده، ولی گفته است آنقدر پول گرفته است که بتواند به یاری آنها هزینهء تولید فیلم هایی در سطح فیلم های هالیود را بپردازد که باز به گفتۀ دییودونه “بازوی مسلح فرهنگ صهیونیستی” به شمار می روند.

دییودونه بارها به خاطر اظهارات تحریک آمیز و یهودی ستیزانه اش توسط مراجع قضایی فرانسه
تحت پی گرد قرار گرفته و بعضاً محکوم نیز شده است. از جمله اظهارات تحریک آمیز او توصیف قتل عام یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی توسط رژیم نازی به عنوان “یادمانی … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!