پارلمان هلند :سپاه گروهی تروریستی است

نمایندگان پارلمان هلند از اتحادیه اروپا خواستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های «تروریستی» قرار دهد.

نمایندگان محافظه‌کار و لیبرال پارلمان هلند، با تصویب قطعنامه‌ای، از اعضای اتحادیه اروپا خواستند که در مورد سپاه پاسداران، همچون ایالات متحده، رفتار کنند.

یش از این کنگره آمریکا سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرده بود.

این نخستین بار است که پارلمان یک کشور اروپایی، ‌سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی نامیده است.

در این قطعنامه، سپاه پاسداران به اقدامات تروریستی متهم شده و به خاطر «حمایت از حماس ، حزب‌‌الله و گروه‌های نظامی ضدآمریکایی در عراق و نیز نقشی مهم در برخورد با معترضان به نتیجه انتخابات»، محکوم شده است.

در این قطعنامه همچنین از دولت هلند خواسته شده تـا بـرای قـرار گـرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تلا‌ش کند.

قطعنامه پارلمان …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!