پدرم از زندگی بریده، رهایش کنید

در مورد وضعیت سیامک پورزند، روزنامه نگار 78 ساله ایرانی که به گفته خانواده  اش “از هفته گذشته حاضر به خوردن غذا نشده و ارتباط تلفنی با خانواده و دوستانش را نیز قطع کرده” با دختر وی مصاحبه کرده ایم. پورزند، از 15 روز پیش به علت وخامت وضع روحی و جسمی در بیمارستان طوس بستری شده؛هر چند او خود گفته است: “بیمار جسمی نیستم روانم را بیمار کرده اند.” به همین دلیل است که لیلی پورزند می گوید:”پدرم برای جمهوری اسلامی خطری ندارد، به او اجازه خروج بدهید.”

سیامک پورزند، 30 مهرماه نیز در بیمارستان ایران مهر بستری اما بعد از چند روز مرخص شده بود. همان موقع لیلی پورزند به روز گفت: ترخیص پدرش از بیمارستان نه به دلیل بهبودی حال او، بلکه  به اين معناست که کار بيشتری نمی‌توان انجام داد.

اما با وخیم شدن وضع پورزند، لیلی  به “روز” می گوید: بعد از گزارش قبلی که حدود یک ماه پیش شما از وضعیت پدرم منتشر کردید، پدر از بیمارستان …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!