سردار رجب‌زاده: هراسی از پلیسی‌کردن شهر ندارم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از ادامه آرام طرح انضباط اجتماعی، پاکسازی دره‌ها و بیغوله‌های تهران و افزایش نیروی پلیس خبر داد. سردار رجب زاده مامور پلیس را به مبصر تشبیه کرد و از عادت مردم به یک مبصر در بالای سرشان گفت.

سردار رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، از طرح مقابله با اغتشاش موتورسواران در سطح شهر یاد کرد و رسانه‌ها را به پشتیبانی از این طرح فراخواند. به گفته رجب‌زاده، هدف از
این طرح، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط موتورسواران است.

رجب‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، از ادامه طرح انضباط اجتماعی گفت و تاکید کرد که نهادینه شدن این طرح، نیاز به زمانی سه‌ساله دارد. وی هدف نهایی این طرح را، پاکسازی منطقه‌های سه، شش، هفت، یازده و دوازده شهرداری تهران از معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر عنوان کرد. رجب‌زاده افزود که احساس امنیت مردم از آغاز طرح تاکنون ۱۰ تا ۲۰ در…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!