رييس جمهور، دو نانوسکوپ ايراني را به روساي جمهور ونزوئلا و برزيل هديه داد

رييس جمهور با بيان اين كه در سفر به ونزوئلا و برزيل دو دستگاه نانوسكوپ ايراني را به روساي جمهور اين كشورها اهدا كرده است گفت: نانوسکوپ، دستگاه الکترونيکي بسيار پيشرفته‌اي است كه فقط شش کشور دنيا شامل ايران اين دستگاه را مي‌سازند و کشورهاي مختلف مشتاق خريد نانوسکوپ ايراني هستند.

به گزارش سرويس فن‌آوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر احمدي نژاد كه در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني سخن مي‌گفت در توضيح کارآيي اين دستگاه گفت: اگر يک ميليمتر را بر عدد هزار تقسيم کنيم يعني يک هزارم ميليمتر را ميکروسکوپ مي‌تواند تشخيص دهد اما اگر يک هزارم ميليمتر (ميکرون) را بر عدد هزار تقسيم کنيم عددي به دست مي‌آيد که فقط نانوسکوپ ساخت دانشمندان ايراني و پنج کشور ديگر دنيا قادر به تشخيص آن است.

وي گفت: هم اکنون پنجاه نانوسکوپ را خودمان در داخل کشور توليد کرده‌ايم و در حال فروش آن هستيم. کشورهاي مختلف مشتاق خريد نانوسکوپ ايراني ه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!