عروسی در اوین

دو پرنده عاشق ، یکی در قفس صیاد و دیگری در تکاپوی رهایی یار و گردان به دور قفس ، پیوندی مبارک داشتند . نهم آذر ، روز به یاد ماندنی بود ، روزی که پیمان عزیز و سمیرای گرامی دیوارها را شکستند و عقد و پیمانی دائمی بستند . پیمانی که خطبه خوانش شیخ جوانمرد اصلاحات ، مهدی کروبی بود و شاهدانش عبدالله و احمد و … در اوین .
JMINews:پیمان عارف ٬آزادیخواه و عضو جبهه ملی ایران در سیاه چال نظام اسلامی با عشق پیوند سفید زد و بار دیگر زندانبانان خود را در تاریخ شرمسار کرد.
جبهه ملی ایران این پیوند با شکوه را به پیمان و سمیرا شادباش میگوید و آرزوی آزادی و سعادت برای ملت ایران دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!