آغاز دادگاه رسیدگی به شکایت پسر زهرا کاظمی

زهرا کاظمی 54 ساله روز 23 ژوئن 2003 پس از دریافت اجازه عکاسی در تهران از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به نزدیکی زندان اوین رفت تا از تجمع خانواده زندانیان سیاسی در جلوی زندان عکس بگیرد و توسط مامورین اوین دستگیر شده و پس از بازجویی و تحت شکنجه قرار گرفتن جان خود را از دست داد.

وکلای مدافع استفان هاشمی و پرونده زهرا کاظمی ،  “کورت جانسون” و “متیو بوشار” دو وکیل کانادایی هستند ودرخواست کرده اند که یک مشاور امور سیاسی ایران از لندن در این دادگاه
شرکت کند و در صورت لزوم دادگاه را در جریان اوضاع سیاسی ایران قرار دهد.

در این زمینه “متیو بوشار” متذکر شده است که:”جمهوری اسلامی می خواهد که این پرونده به ایران ارجاع داده شود تا شکایت خانواده زهرا کاظمی در دادگاهی در ایران مورد بررسی قرار گیرد ولی اوضاع سیاسی ایران در حال حاضر مانع از آن است که چنین پرونده هایی بتوانند در دادگاهی مستقل از دولت بررسی شوند. توض… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!