احمدینژاد: ما میخواهيم اقتصاد و سياست جهان را درست کنيم

خبرگزاری فارس: احمدی‌نژاد با اشاره به اينکه ما ۲ ماموريت مهم داريم گفت: ماموريت نخست ما ساختن ايران است و ماموريت دوم ما آمادگی برای ورود به مديريت جهان است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمود احمدی‌نژاد در ديدار با نخبگان و فرهيختگان اصفهانی ظهر امروز در ديدار با نخبگان و فرهيختگان اصفهانی با اشاره به اينکه ما بايد به‌صورت جدی در مديريت جهان شرکت کنيم افزود: ما نبايد بگذاريم اينهايی که ۴۰۰ سال بر دنيا حکومت کردند دوباره شرايط استکباری را به ما تحميل کنند.
وی با تاکيد بر اينکه آن عنصر اصلی که ما را در نقطه بالاتری از آنان قرار می‌دهد و به ما فرصت ساختن و مديريت جهان را می‌دهد عنصر فرهنگ است، اظهار داشت: ما می‌خواهيم اقتصاد و سياست جهان را درست کنيم، اما فرصت ما محدود است، اما آن عنصر اصلی که به ما اثرگذاری را در اين عرصه‌ها می‌دهد تنها عنصر فرهنگ است که در کشور ما نيز ريشه عميقی دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!