افزایش سهم حوزه‌های علمیه در اداره مدارس ایران

ایران، وزارت آموزش و پرورش در نخستین واکنش رسمی گفته است که هیچ “امتیاز خاصی برای این بخش ها پیش بینی نشده” است.وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای در باره گفته های علی ذوعلم، دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش، مطالب منتشره به نقل از آقای ذوعلم را غیر دقیق دانسته است.

این در حالی است که اطلاعات موجود در سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش تایید می کند که واگذاری مدیریت تعدادی از مدارس در سطح کشور انجام شده که مجوز آن زیر نظر حوزه علمیه قم صادر می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!