سعید لیلاز؛ «۹ سال زندان برای نقد وضعیت اقتصادی کشور»

از همان اول گفته بودند فقط ۱۰ دقیقه اجازه صحبت دارید و ایشان که شروع کرده بودند به دفاع از خودشان این مدت کمی طولانی‌تر شده بود و گویا تحت تأثیر صحبت‌های خودشان جو دادگاه را تغییر داده بودند.

ایشان چه صحبت‌هایی بیان کردند که جو دادگاه تغییر کرده بود؟

من فکر می‌کنم بیشتر مسئله بر سر موضوعات اقتصادی بوده است. ایشان متهم شده‌اند که دولت را به رانت اقتصادی و فساد اقتصادی محکوم کرده‌اند. به او گفته‌اند شما گفته‌اید که دولت آقای احمدی‌نژاد ۵۰ سال اقتصاد کشور را به عقب رانده است.

آقای لیلاز گفته بودند که من این ادعا را با آمار و ارقام و نظر کارشناسی اثبات می‌کنم و در آنجا آمار و ارقام خودشان را ارائه کرده بودند. از آنجایی که من در دادگاه حضور نداشتم از مسائل دیگر بی‌اطلاعم. اما می‌دانم که وقتی از دادگاه خارج شدند هم خودشان و هم وکیل ایشان راضی بودند.

شما به این نکته اشاره کردید که موانعی برای دیدار آقای لیلا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!