شانزده آذر؛ همه در صحنه

در حالی که موج احضارها و برخورد با فعالان دانشجویی در فاصله کمتر از پنج روز تا روز دانشجو، شدت بیشتری گرفته و اخبار حاکی از اعمال فشار بیشتر بر دانشجویان زندانی ست، گروه ها وتشکل های دانشجویی و سیاسی با صدور بیانیه و فراخوان، مردم را به شرکت در مراسم بزرگداشت 16 آذر دعوت می کنند. در همین راستا شورای هماهنگی اصلاح طلبان دیروز با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از فضای حاکم بردانشگاه ها و برخوردهای صورت گرفته با دانشگاهیان، روز دانشجو را “منشا جوشش و انگیزش در مسیر پیگیری مطالبات و حقوق مردم” خواند. در همین حال بیش از سه هزار دانشجوی دانشگاه تهران نیز با امضای طوماری از موسوی و کروبی برای حضور در مراسم بزرگداشت روز دانشجو دعوت کردند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!