روسیه: نمی خواهیم در تحریم رژیم تهران منزوی باشیم

سایت پارسینه در تهران: یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما نمی خواهیم در ماجرای تحریم ها علیه ایران در یک حالت انزوا قرار بگیریم و در این هنگام نیز تنها تماشاگر نخواهیم بود. وی تاکید کرد :قصد جمهوری اسلامی ایران به ساخت نیروگاه های جدید تولید اورانیوم غنی سازی شده موجب هیچ نوع خوش بینی نمی شود چرا که به طور کلی مذاکرات مشکلی با ایران وجود دارد. این رویکرد جدید ، در حالی است که تاکنون روسیه همواره بر راه حل دیپلماتیک و گفتگو با ایران و سیاست “به تعویق انداختن تصمیم گیری قاطع درباره ایران” تاکید داشت و موضع “عقب نیفتادن از تحریم های ایران” در روابط ایران و روسیه کاملا بی سابقه و تا حدی حتی عجیب هم است. از سوی دیگر،    صاحبنظران پرونده هسته ای ایران، رفتار چین را هم متغیری از رفتار روسیه در قبال ایران می دانند و بدین ترتیب باید به زودی منتظر مواضع غیردوستانه چین هم در موضوع هسته ای بود. باراک اوباما، رئیس جمهور آمر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!