شصت و سه درصد مردم امریکا خواهان برخورد نظامى با رژيم تهران

هیلاری کلینتون وزير امور خارجه آمريكا در مصاحبه با تلویزیون العربیه هشدار داد رژیم تهران با عواقب مخالفت با درخواستهای بین المللی روبرو خواهد شد.این در حالیست که به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس يک نظرسنجى در آمريكا، شصت و سه درصد مردم این کشور خواهان برخورد نظامى با رژيم تهران براى مقابله با برنامه هسته ای اين رژيم شده اند. این خبرگزاری نوشت، در يک نظرسنجى در آمریکا كه توسط مركز تحقيقات پيو در مورد برنامه هسته ای رژيم تهران انجام شد، شصت و سه درصد سئوال شوندگان اعلام کردند در صورتى كه تاييد شود رژيم تهران به دنبال دستيابى به سلاح اتمی است، ایالات متحده باید مداخله نظامی کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!