کشمکش احمدی نژاد و امریکا بر سر ظهور امام زمان!

محمود احمدی‌نژاد در اصفهان گفت: سند داریم که آمریکا می‌خواهد جلوی ظهور امام زمان را بگیرد.

رییس جمهور در جمع خانواده های ایثارگران اصفهان گفت:  درست است که این مستکبران، به دنبال نفت و ثروت این کشور هستند، اما در زیر همه اینها یک استدلال برای خود دارند و بر اساس آن عمل می‌کنند. البته آن را
در خبرها افشا نمی‌کنند. ما اسناد آن را به دست آوردیم که آنها معتقدند یکی از خاندان پیامبر اکرم در این نقطه ظهور کرده و ریشه همه ظالمان عالم را خواهد خشکاند. آنها همه این نقشه‌ها را کشیده‌اند که جلوی ظهور حضرت را بگیرند و می‌دانند ملت ایران زمینه‌ساز این حادثه بوده و یاران این حکومت
خواهد بود.(خبر آنلاین)

بدین ترتیب ادعاهای آقای احمدی نژاد در مورد امام زمان وارد مرحله جدیدی شد و معلوم شد ایشان علاوه بر اینکه برای ظهور آقا تلاش می کنند از تلاش عده ای برای عدم ظهور امام زمان هم خبردار هستند. ولی ای کاش آقای رییس جمهور مشخص … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!