گزینه های اوباما در برابر ایران: مذاکره، مهار یا مقابله نظامی؟

با ناامید شدن دولت آمریکا از پاسخ مثبت ایران به پیشنهاد تبادل سوخت محمد برادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، احتمال افزایش فشار بر ایران طی هفته ها و ماه های آینده افزایش یافته است.

اظهارات روز جمعه ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر گام برداشتن در “مسیر فشار” بر تهران نشانه دیگری از این روند بشمار می رود.

در حال حاضر بنظر می رسد سه دیدگاه غالب درباره نحوه برخورد با ایران در واشنگتن وجود دارد: مذاکره، مهار و مقابله نظامی.

مذاکره

دو گروه از مذاکره با ایران طرفداری می کنند: گروهی که معتقدند این مذاکرات می تواند به توافقی با ایران منجر شود و گروهی که مذاکره با ایران را زمینه ساز تضعیف گروه های تندرو در داخل حکومت و حتی امکان تغییر حکومت می دانند.

از نگاه گروه نخست مذاکره با کشوری بعد از سی سال فقدان رابطه دیپلماتیک امری یک شبه نیست و آمریکا باید صبر بیشتری در این زمینه پیشه کند. هم… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!